Driftsoperatør-opplæring forkurs mars 2024

Er du driftsoperatør på vannbehandlings-, avløpsbehandlings- eller VA transportanlegg og har jobbet minimum 6 måneder, er driftsleder eller involvert i teknisk/prosessteknisk arbeid med vann, anbefaler vi at du tar kurs innen VA! Utdannelsen i Norsk Vann er delt i et forkurs og tre ulike fordypningskurs. Forkurset er obligatorisk og felles for de videre fordypningskursene i vannbehandling, avløpsbehandling eller VA-transportanlegg.

Hvorfor?

VA-faget inneholder kunnskap, grunnbegreper og en forståelse av biologi, kjemi, matematikk og fysikk. Forkurset tar for seg teorien og knytter den til praktiske eksempler fra den daglige driften. I tillegg setter forkurset fokus på helse-, miljø og sikkerhet.

Kursets mål

Gi driftsoperatøren økt kunnskap og et større grunnlag til å forstå og være i bedre stand til å gjennomføre sine arbeidsoppgaver. Samtidig gis driftsoperatøren et basisgrunnlag for å gå videre på fordypningskurs.

Målgruppe(r)

Nåværende eller kommende VAT driftsoperatører som ikke har tilstrekkelig vannfaglig teorikompetanse. 

Forkunnskaper

Det anbefales minimum 6 måneder relevant praksis for å få tilfredsstillende kursutbytte.

Undervisningsopplegg

Kurset er bygget opp etter prinsippet om «blandet læring», det vil si online kurs med basis i korte videoer etterfulgt av oppgaver og/eller quiz. Online læring gir kursdeltakerne mulighet til å lære i eget tempo, noe som gir fleksibilitet i forhold til egen arbeidsdag. Samtidig er videoer og læremateriell alltid tilgjengelig for repetisjon, og man får lenker til supplerende materiell.
Selve kurset er komprimert over 2 uker. Kurset starter med en fysisk samling over 3 dager. Fokus her vil være regneeksempler innen matte, fysikk og kjemi, alt koplet opp mot teorien som ligger online. Vi skal ha ett nettmøte hvor vi ser på utfordringer dere har med teori opp mot egen erfaring, før vi avslutter det hele med oppsummering og eksamen.
Altså en kombinert opplæring der kursdeltakerne veksler mellom selvstendig online læring, undervisning og dialog ansikt til ansikt – alt innenfor en fast tidsplan. Det påregnes 20 timer selvstudium inkl oppgaveløsning i tillegg til fysiske og digitale samlinger.

Praktisk gjennomføring:

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av fysisk og digitale samlinger som beskrevet i kursinvitasjonen.

5.-7.3: Fysisk samling på Clarion Collection Hotel Astoria

13.3: Nettmøte kl 8.30-12.00

21.3: Avslutning av kurset, digitalt kl 8-12

Det forventes en egeninnsats mellom nettmøtene, med egenlesing/titting av videoer og gjennomføring av oppgaver. Er det temaer du synes er utfordrende eller oppgaver du ikke får til så tar vi dette opp i nettmøtene. Her vil det også bli utdyping av fagtemaene i tillegg til oppgaveløsing i grupper.

15. februar vil du få tilgang til kursportalen. Før kursstart må du logge deg inn på kurset og se intro-videoen. Vi anbefaler imidlertid at du går inn og ser igjennom flere av videoene. Kurset er komprimert over 2 uker og det er lurt å starte i forkant.
Vi anbefaler at du har tilgang til en pc/mac/nettbrett gjennom hele kurset.
Forkurset kvalifiserer for å gå videre på grunnkurs VANN og/eller AVLØP.

Påmeldingsfrist er 7.02 2024.

Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. Dette må ved behov bestilles av deltakeren selv.

Vi kan anbefale overnatting på Clarion Collection Hotel Astoria hvor kurset holdes. Telefon 62 70 70 00.

 

Billetter

The numbers below include tickets for this event already in your cart. Clicking "Get Tickets" will allow you to edit any existing attendee information as well as change ticket quantities.
Billetter er ikke lengre tilgjengelig